Temàtica: Ciència, Tecnologia, Informàtica, Telecomunicacions i Indústria

Elements 73 a 84 d'un total de 94

La gestió de projectes Alfons Bataller Díaz
Paper 9.90 €
Pdf 9.90 €
Escanejant la informàtica Maria Jesús Marco Galindo
Paper 30.00 €
Pdf 9.00 €
Analítica Web para empresas Maribel Morales Martínez
Paper 21.30 €
Epub 8.00 €
Pdf 21.30 €
Introducción a .NET AAVV
Paper 18.00 €
Pdf 18.00 €
Manual de Algorítmica Jesús Bisbal Riera
Paper 16.00 €
Pdf 16.00 €
Problemes d'estadística amb aplicació a l'engin... AAVV
Paper 27.00 €
Pdf 27.00 €
Estructura de redes de computadores AAVV
Paper 30.00 €
Pdf 30.00 €
Administración de sistemas operativos en red AAVV
Paper 29.90 €
Pdf 29.90 €
Administració de sistemes operatius en xarxa AAVV
Paper 29.90 €
Pdf 29.90 €
Fonaments de programació AAVV
Paper 29.90 €
Pdf 29.90 €
La protecció de dades Ramon Oró
Paper 9.90 €
Pdf 9.90 €
Pensar, organitzar, escriure Francesca Nicolau Fuster, Ma Josep Cuenca Ordinyana
Paper 32.00 €
Pdf 32.00 €
Elements 73 a 84 d'un total de 94