Col·lecció: Dossiers Did@c-TIC's

Elements 1 a 11 d'un total de 11
Inclusió digital a l'aula Ester Castejón, Conxi López i Miquel Selga

Sinopsi

Tal com diu Mel Ainscow (2002)  “la inclusió és un procés sense fi per trobar millors formes de respondre a la diversitat. Tracta sobre el fet de conviure amb la diferència i d’aprendre a aprendre de la diferència. Des d’aquest punt de vista, la diferència esdevé un factor positiu i un estímul per a l’aprenentatge.”    Com podem els docents minimitzar les barreres a la participació i l’aprenentatge dels nostres alumnes? És una qüestió de recursos o de canvi d’estratègies? Mai com ara hem tingut tantes eines al nostre abast per a universalitzar i personalitzar l’aprenentatge… a què esperem? Aquest llibre pretén respondre aquestes i d’altres preguntes...   La tecnologia és per sí mateixa pedagogicàment innovadora? No pas. En canvi les escoles o instituts que s’entossudeixen en ser cada dia més inclusius sí que estan immersos en la recerca de noves estratègies. La innovació educativa no els és aliena.   L’objectiu d’aquest dossier és introduir un concepte molt més ampli, el de la inclusió digital, en les aules. Fa propostes concretes per promoure entre els docents l’enriquiment i el disseny d’activitats educatives de manera que donin més oportunitats d’èxit a TOTS els alumnes, sense exclusions. Aquest dossier pretén mostrar com la tecnologia es pot posar al servei d’aquest repte; vol presentar com algunes eines digitals a l’abast de tothom poden ser les grans aliades de l’escola inclusiva.   El lector compromés en l’educació d’infants i adolescents  trobarà en aquestes pàgines un filó d’idees i recursos per aconseguir implicar-los en el seu propi aprenentatge.Veure fitxa

Paper 14.00 €
Epub 5.49 €
Pdf 14.00 €

Acció social 2.0. Per crear, compartir i reinve... Anna Forés Miravalles, Óscar Martínez Rivera

Sinopsi

La lectura d'aquest llibre ofereix quatre elements claus. Per una banda, dins de la línia de dossiers did@ctics, ens apropa als àmbits educatius més vinculats a l'acció social. Per altra combina clarament els coneixements teòrics amb la pràctica real i realista de les propostes que es poden dur a terme en l'acció social a partir de la web i el concepte 2.0. El tercer element clau del llibre és que ha sabut trobar els màxims referents del camp social per comptar amb la seva experiència en la integració de les tecnologies. És un llibre suggerent, que aporta elements reflexius, propostes clares d'acció i un saber compartit, essent aquest el quart element clau. És un llibre per a tots els professionals de l'educació, molt recomenable per als que treballen des de l'acció social i especialment inspirador per aquells estudiants que vulguin conèixer les posibilitats de l'acció social 2.0.

Veure fitxa

Paper 15.00 €
Epub 5.99 €
Pdf 15.00 €

L'ús didàctic dels mitjans de comunicació i les... Débora Chomski

Sinopsi

Què fan els nens petits amb els mitjans de comunicació i les TIC? Com van influir aquests aparells i la cultura audiovisual en la construcció de la identitat, els valors, el consum i el pensament infantil? I què podem fer els educadors davant dels desafiaments que ens van proposar aquesta cultura audiovisual, cada vegada més globalitzada, i una nova infància? En aquest llibre, adreçat al professorat d'educació infantil, analitzem aquestes i altres qüestions així com alguns casos de la vida real dels nens a les escoles que han motivat la reflexió teòrica i el desenvolupament d'experiències i bones pràctiques educatives per a un ús més crític i creatiu dels mitjans i les TIC a l'escola i a la llar.

Veure fitxa

Paper 17.00 €
Pdf 17.00 €

Metodologies, eines i estratègies TIC per a una... Núria Alart Guasch

Sinopsi

L'educació en un món multicultural es una realitat irreversible als nostres centres educatius, i és per això que des de la responsabilitat de fer una escola millor, cal reflexionar i trobar la millor manera d'afrontar aquest repte. Aquesta tasca no és només de les aules d'acollida, sinó també sobre la taula de tots els ensenyants i de tota la comunitat educativa.

Veure fitxa

Paper 19.00 €
Pdf 19.00 €

La competència digital a l'educació primaria AAVV

Sinopsi

El tema és força complex, i simple alhora. Complex, ja que se n'ha escrit molt en poc temps i hi ha un munt d'interpretacions segons les diferents visions de portar a terme aquest nou llenguatge tecnològic emergent a l'escola i a l'aula; i simple per la imperiosa necessitat de formar el nostre alumnat d'avui dia en tot un seguit de competències que ben aviat faran servir en el món laboral.

Veure fitxa

Paper 18.00 €
Pdf 18.00 €

Educació, museus i TIC Glòria Munilla Cabrillana, Janine Sprünker

Sinopsi

En aquest llibre proposem una educació patrimonial mitjançant recursos educatius en línia, els quals es poden dividir en materials i activitats accessibles des de pàgines web com per exemple portals educatius, museus i altres institucions de patrimoni.

Veure fitxa

Paper 18.00 €
Pdf 18.00 €

Les WebQuest en l'educació infantil i primària Carme Barba, Iolanda Bernabé, Jordi Adell, Sebastià Capella

Sinopsi

Aquest llibre vol donar a conèixer les Webquests com una proposta didàctica de recerca guiada, que utilitza principalment recursos d'Internet, té en compte el desenvolupament de les competències bàsiques, contempla el treball cooperatiu i prioritza la construcció del coneixement mitjançant la transformació de la informació en la creació d'un producte.

Veure fitxa

Paper 16.00 €
Pdf 16.01 €

Recursos TIC per a la tutoria en l'educació sec... Joan Ruaix Bombardó, Núria Alart Guasch

Sinopsi

Qualsevol professional de l'educació trobarà en aquest llibre idees per a afrontar la pràctica docent quotidiana. També hi trobarà multitud de recursos TIC en què pot recolzar la seva tasca diària i orientar-la cap al desenvolupament d'algunes de les competències bàsiques que cal treballar amb els nostres alumnes d'ESO.

Veure fitxa

Paper 17.00 €
Pdf 17.00 €

Usos educatius dels blogs Felipe Zayas Hernando, Francesc Balagué Puxan

Sinopsi

Blogs, edublogs o quaderns de bitàcola; fa escassament quatre anys, uns quants professors pioners van començar a introduir-los en l'àmbit escolar. L'evolució d'aquest fenomen ha estat espectacular i cada vegada són més els serveis i recursos disponibles. Aquest dossier té com a finalitat considerar els seus usos i possibilitats educatives dels blogs. Alhora, aquesta anàlisi es veu recolzada per una col·lecció d'experiències reals de professors i professores que l'han estat utilitzant i que expliquen els detalls de la seva aplicació didàctica.

Veure fitxa

Paper 16.50 €
Epub 6.99 €
Pdf 16.50 €

Les TIC a l'Educació Infantil Jordi Cases Bardolet, Maria Roser Torrescasana Quintana

Sinopsi

En la primera part d'aquest dossier hi podreu trobar reflexions de com les TIC estan immerses en la vida quotidiana dels infants. A partir del procés de desenvolupament de l'infant, els projectes curriculars, el rol del mestre i el treball en equip, podem veure de quina manera les TIC hi poden tenir cabuda a l'educació infantil i quins aspectes cal tenir en compte per provocar canvis efectius. Plantegem també quines haurien de ser les competències bàsiques TIC en aquesta etapa. En la segona part hi posem de relleu aspectes d'organització i gestió de recursos TIC tenint en compte l'equip de mestres, les necessitats tecnològiques de l'escola i l'organització de l'aula d'Ed. Infantil. Després analitzem el programari bàsic a utilitzar i recursos varis en funció de les àrees curriculars.

Veure fitxa

Paper 16.00 €
Epub 5.99 €
Pdf 16.01 €

Projectes telemàtics a l'educació primària: un ... Anna Pérez, Sabina Redondo

Sinopsi

Aquest dossier pretén donar a conèixer en profunditat els projectes telemàtics com un dels recursos vàlids que poden ajudar a transformar l'escola a través de la integració de les TIC en la pràctica quotidiana i dins el currículum escolar.

Veure fitxa

Paper 16.00 €
Pdf 16.01 €

Elements 1 a 11 d'un total de 11