Col·lecció: Manuals

Elements 157 a 165 d'un total de 165

Introducció a la psicologia social Tomàs Ibáñez Gracia
Paper 26.50 €
Epub 12.49 €
Pdf 26.50 €
Motivació i emoció Joaquim T. Limonero Garcia
Paper 26.00 €
Epub 8.99 €
Pdf 26.00 €
Introducció al màrqueting AAVV
Paper 21.50 €
Pdf 21.50 €
Consolidació d'estats comptables AAVV
Paper 21.00 €
Pdf 21.00 €
Introducció a l'econometria AAVV
Paper 13.50 €
Història del dret espanyol CarlosJ. MaluquerdeMotesiBernet, Tomàs de Montagut Estragués
Paper 21.50 €
Pdf 21.50 €
Elements 157 a 165 d'un total de 165