Temàtica: Dret i Ciència Política

Elements 13 a 22 d'un total de 22

El dret de la publicitat Sandra Vilajoana Alejandre
Paper 9.90 €
Pdf 9.90 €
Els think tanks Jordi Xifra Triadú
Paper 9.90 €
Pdf 9.90 €
Les ecotaxes Ana María Delgado García, Rafael Oliver Cuello
Paper 9.90 €
Pdf 9.90 €
Conflictes i conflictologia Eduard Vinyamata Camp
Paper 18.00 €
Pdf 18.00 €
La sostenibilitat Antoni Oliva
Paper 9.90 €
Pdf 9.90 €
Europa i la governança global Francesc Morata
Paper 21.00 €
Pdf 21.00 €
La conflictologia Eduard Vinyamata Camp
Paper 9.90 €
Pdf 9.90 €
La participació política Ferran Sáez Mateu
Paper 9.90 €
Pdf 9.90 €
L'Administració electrònica Agustí Cerrillo i Martínez
Paper 9.90 €
Epub 5.49 €
Pdf 9.90 €
Història del dret espanyol CarlosJ. MaluquerdeMotesiBernet, Tomàs de Montagut Estragués
Paper 21.50 €
Pdf 21.50 €
Elements 13 a 22 d'un total de 22